Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Pristup tržištu

Naš  fokus je na dizajnu, razvoju i primeni rešenja koja nam omogućavaju da obezbedimo optimalnu cenu i nadoknadu i ostvarimo maksimalan komercijalni potencijal proizvoda koje zastupamo na tržištu.

Pokretanje i vođenje procesa lansiranja novih proizvoda.

Obezbeđujemo relevantne informacije u vezi sa nivoom cena (uključujući scenarije određivanja cena) i potencijalnim rizicima tokom procesa planiranja.

Obezbeđujemo podršku u komunikaciji sa zainteresovanim stranama: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo trgovine, Nacionalni fond zdravstvenog osiguranja.

Pružamo podršku u vezi sa pitanjima cena i nadoknade (P&R), kao i u vezi sa reformom zdravstvene zaštite, zdravstvene ekonomije (HE).

Obezbeđujemo najbolje moguće uslove  i povraćaj troškova (P&R).

Pripremamo sva dokumenta potrebna za podnošenje cena i nadoknadu troškova, pregovore i sporazume o ulasku (MEA).

Naučna saradnja sa mapiranjem KOL-a i zainteresovanih strana; iniciranje i održavanje bliskih profesionalnih odnosa sa KOL-om i relevantnim zainteresovanim stranama.

Prilagođavanje globalnih procedura lokalnim pravilima s obzirom na cene, u skladu sa lokalnim zahtevima i propisima.