Posvećeni pacijentima

BETTY apoteke

BETTY je naš brend partnerskih apoteka prisutan na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Kroz lokalni brend partnerskih apoteka, pristup uspešnom poslovanju nezavisnih apoteka nikada nije bio bliži i direktniji.

U sve tri zemlje program pruža više marketinških elemenata koji u današnjem dinamičnom okruženju omogućavaju apoteci da se diferencira, dajući joj vizuelni identitet brenda koji povećava njenu prepoznatljivost, a uz pomoć marketinških alata omogućava apoteci da kvalitet svojih usluga podigne na viši nivo i obezbedi zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Vizuelni identitet apoteke omogućava da kroz brend elemente diferencira svoju jedinstvenost u dinamičnom okruženju i biva prepoznat kao deo brenda. Vizuelni elementi uključuju svetleću reklamu, svetleće police u apoteci za preparate koji se nalaze na preporuci meseca, držač za poster u kome se nalazi poster sa mesečnom preporukom meseca i, opciono, izloge.

Svakog meseca apoteka dobija mesečno izdanje BETTY magazina – prvog magazina ovog tipa u regionu koji  je, kao besplatan primerak, namenjen krajnjem korisniku.

U apoteci sa oznakom BETTY, svakog meseca se pozicionira preporuka meseca sa 10 do 15 proizvoda, i omogućava se oglašavanje ovih proizvoda kroz više kanala: BETTY magazin, poster koji apoteka dobija, svetleću policu na kojoj je izložen po jedan komad artikla na mesečnoj akciji.

Društvene mreže, kao neizostavni element za približavanje brenda krajnjem korisniku i povećanje vidljivosti na danas sve aktuelnijim medijima, predstavljaju resor u koji ulažemo sredstva i kreiramo sadržaj koji je aktuelan, zanimljiv i pokriven različitim temama koje pratimo i kroz BETTY magazin, koji je besplatan i namenjen posetiocima BETTY apoteka.

BETTY sajt, kao kanal kojim se približavamo krajnjem korisniku, sadrži sve aktuelne informacije, širok spektar interesantnih i korisnih tema, kao i spisak apoteka, te se posetiocu omogućava uvid u njemu najbližu apoteku.

Kada je zdravlje u pitanju, najvažnije je poverenje da ćete, kada Vam je to potrebno, pronaći pravu informaciju uz puno razumevanje stručnog lica koje je tu da Vam pruži savet ili pomoć, a mi se trudimo da u apotekama sa oznakom BETTY obezbedimo visok nivo usluge, kroz visoko obučen kadar.

Ulažemo i u edukacije zaposlenih u apotekama sa oznakom BETTY, te obezbeđujemo i komercijalna online predavanja na kojima omogućavamo bolje upoznavanje sa proizvodima kako bi benefit krajnjih korisnika bio veći i kako bi, u svakom trenutku, naši zaposleni bili spremni da ponude adekvatan savet ili proizvod.

Posetite: www.betty.rs