Naši brendovi

EL Pharma

EL PHARMA (Evropa Lek Pharma) član je PHOENIX grupe od 2009. godine, osnovana je sa ciljem pružanja dodatnih usluga u farmaceutskom sektoru.

Kao pružalac usluga duž celog lanca snabdevanja farmaceutskim proizvodima, od proizvođača, do pacijenta, pružamo našim partnerima podršku za ceo region Centralne i Istočne Evrope (CEE-Central East Europe), počev od procesa registracije, uvoza i distribucije lekova ili medicinskih sredstava, lansiranja, pozicioniranja do marketinške aktivnosti. Svojim partnerima pružamo potpunu sigurnost u celokupnom procesu zahvaljujući visokim standardima definisanim strogim procedurama u oblastima usaglašenosti i kvaliteta.

Naš tim je profesionalan i visoko motivisan da ponudi usluge po meri, u skladu sa individualnim potrebama naših farmaceutskih partnera. Ako vam je potreban pouzdan partner kao podrška pristupu tržištu, medicinskim poslovima, registraciji lekova i medicinskih sredstava ili kao marketinška i prodajna podrška, verujemo da možemo biti vaš prvi izbor. Možemo ponuditi i više, kao jedan kontakt za sve usluge skladištenja u carinskom skladištu, logističku podršku kliničkim ispitivanjima i drugo.

Značajne promene koje se dešavaju na farmaceutskom tržištu u velikoj meri utiču na poslovanje farmaceutskih kompanija. Veliki broj usluga koje pružamo našim partnerima pružaju efikasniji ulazak na tržište i priliku za poboljšanje poslovnih parametara kroz povećanu prodaju, smanjenje troškova i optimizaciju poslovanja.

Organizacija poslovanja u skladu sa najnovijim svetskim trendovima i zahtevima dobre prakse, stalno osluškivanje zahteva tržišta, savremeni uslovi rada i nova tehnološka rešenja, omogućavaju nam da budemo prepoznati na tržištu po specifičnim uslugama koje nudimo.

EL PHARMA Srbija je deo zapadnobalkanske grupe, povezana sa svojim ograncima u Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, kao i sa mrežom PHOENIX CEE, koja našim partnerima omogućava pristup tržištima čitavog regiona.

Ukoliko nas vidite kao svog potencijalnog partnera pogledajte naše usluge putem ovog sajta i kontaktirajte nas.