Posvećeni pacijentima

BENU apoteke

Tajna našeg poslovnog uspeha nije u tome koga znaš, već šta znaš. Ova činjenica je odredila i naš strateški pravac razvoja i put kojim želimo da idemo u budućnosti. Identifikovali smo potencijale u svim regionima i širićemo mrežu apoteka sve dok dobru apotekarsku praksu ne učinimo dostupnom najvećem broju građana Srbije.

BENU apoteke odlikuje nov i moderan pristup u sprovođenju farmaceutske usluge sa naglaskom na zaštiti zdravlja i prevenciji zdravstvenih problema. Apoteke su kombinacija svedene forme, komfora i topline koji čine jedinstven osećaj udobnosti i dobrodošlice. Svakom korisniku se pristupa sa aspekta specifičnosti potreba, a u skladu sa dobrom farmaceutskom praksom.

Današnjem kupcu je važno da se oseća slobodno i da ima pravo na izbor. On želi i ima potrebu da razume. Zato smo znanje naših farmaceuta stavili u funkciju razumevanja, jer nam treba reakcija druge strane. Nekada je to potpitanje, dodatna informacija, a nekada jednostavna i iskrena zahvalnost.

Jedino tako možemo da izgradimo međusobno poverenje i lojalnost jer mi možemo i razgovaramo o svemu ali smo tu, suštinski, radi zdravlja.

ZDRAVLJE za nas nije samo reč, već posao koji smo izabrali i kome smo posvećeni.

Posetite: www.benu.rs

Prijavljivanje žalbi na kvalitet proizvoda ili usluge, prijavljivanje neželjenih dejstava lekova i medicinskih sredstava - Apotekarska ustanova BENU:
Telefon: (+381 60)0353773, (+381 64)6431059; e-mail: nezeljene.reakcije(at)benu.rs