• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

Zadatak terenskih saradnika je da kroz posete apotekama i svakodnevnu komunikaciju sa kupcima kreiraju zajednički uspeh i ostvarenje planiranih rezultata.

Oni kontinuirano prate sve promene na tržištu, novine u farmaceutskom poslovanju, pružaju podršku novootvorenim apotekama, učestvuju na stručnim skupovima i daju svoj doprinos razvoju apotekarskog biznisa.

Istovremeno tim terenskih saradnika je i stalna podrška pri uvođenju novih usluga za apoteke (WEB Shop, Telemarketing, BETTY, Phabis)

terenski