• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

Marketing klub apoteka „BETTY“ je deo PHOENIX Pharmacy Partnership projekta.  Prepoznatljivim vizuelnim rešenjima, aktivnom promocijom kod krajnjih potrošača, edukacijama menadžera i zaposlenih u apotekama i proizvodima sopstvenog brenda, „BETTY“ postavlja nove standarde na tržištu Srbije i stvara komparativnu prednost čime se apoteke članice pozicioniraju kao lideri na polju usluge i inovacija. Više informacija na www.phoenix-pharmacy-partnership.eu

 

BETTY marketing koncept

BETTY je prvi B2C (business to consumer) model za apoteke na našem tržištu namenjen krajnjem potrošaču. Omogućava marketinško unapređenje usluga apoteka kao i samo poslovanje apoteke,  uz podršku ostalih segmenata kompanije PHOENIX. To je prvi program lojalnosti razvijen za apoteke koji ima za cilj da zadovolji potrebe savremenog potrošača.

 

bettypravi

 

Prepoznatljivost apoteka sa oznakom BETTY

Elementi prepoznatljivosti  su sadržani u građenju jedinstvenog vizuelnog identiteta.  Sinergija spoljnih i unutrašnjih obeležja ,  specifičan pristup pacijentu i vrhunska farmaceutska usluga čine preduslov i krajnje obeležje BETTY apoteka.

BETTY svetleća reklama

BETTY izlog

      BETTY spoljašnji svetleći displej

BETTY polica sa proizvodima na preporuci meseca

BETTY unutrašnji displej sa posterom preporuke meseca

Vrednosti BETTY brenda

Briga o zdravlju svakog pojedinca koji uđe u apoteku u potrazi za preparatom ili stručnim savetom čini suštinu dobre farmaceutske prakse. U apotekama sa oznakom BETTY pacijent se oseća sigurno, prijatno i nagrađeno. Ono što doprinosi jačanju BETTY brenda je:

Pravi savet – Farmaceut kao najdostupniji zdravstveni radnik može uvek da pruži stručan savet o ispravnoj primeni lekova i prevenciji nastanka bolesti, čime aktivno doprinosi očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca.

Pravi asortiman – Podrška kompanije PHOENIX u nabavci i snabdevenosti apoteka ključ je uspeha BETTY apoteka čime svojim potrošačima pružaju mogućnost da na jednom mestu pronađu lekove i proizvode koji mogu da zadovolje sve njihove potrebe.

Mesečna preporuka odredjenih proizvoda – U skladu sa potrebama potrošača i aktuelnim zdravstvenim temama, svakog meseca se čine posebni popusti na određeni broj artikala kao preporuka meseca.

BETTY zdravstveni magazin – Potrošaci mogu da dobiju svoj besplatni primerak zdravstvenog mesečnog magazina i informišu se o svim aktuelnim zdravstvenim temama.

Medijsko oglašavanje - Apoteke u BETTY programu dobijaju medijsku prisutnost kroz sve kanale obraćanja krajnjem potrošaču i samim tim postaju deo brenda.

Stalne inovacije – BETTY je dinamičan program razvoja i unapređenja dobre apotekarske prakse.

BETTY mreža apoteka i njihova prepoznatljivost, kao i kvalitet ponude u samoj apoteci doprinose podizanju standarda kvaliteta farmaceutske maloprodaje na našem tržištu kako u oblasti stručnosti i asortimana, tako i u domenu boljeg pozicioniranja i vođenja maloprodajnog biznisa.