• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

Distribucija lekova do apoteka i krajnjih potrošača odvija se uz uvažavanje svih zahteva Dobre distributivne prakse. Kontinuitet snabdevanja i redovne isporuke osnovni su imperativi našeg poslovanja.

Asortimanom proizvoda pokrivamo sve terapeutske grupe.

lek