• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

Pozicija PHOENIX Pharme u domaćim okvirima,  kao i renome PHOENIX grupe čiji smo deo sistema na evropskom farmaceutskom tržištu, omogućava nam jednostavan pristup svim savremenim tokovima u ovoj oblasti.

prodaja

 

Na lageru u svakom trenutku se nalazi najšira paleta proizvoda koji su registrovani i čiji promet je odobren od strane nadležnih regulatornih  institucija. U skladištima u Beogradu, Novom Sadu i Leskovcu nalazi se više od 10.000 artikala kojim svakodnevno snabdevamo apoteke i bolnice.

Služba nabavke prati stanje lagera i pravovremeno reaguje na sve signale sa tržišta. Svaki novi proizvod na tržištu predmet je našeg interesovanja i analize u cilju pružanja pravovremenih informacija našim kupcima.

Kontaktirajte nas i informišite se o našem prodajnom asortimanu.