• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

Jedna stara i mudra izreka kaže „Kada krenu da duvaju vetrovi promena, jedni grade zidove, drugi vetrenjače“ . Promene su jedina konstanta  u vremenu i budućnost pripada onima koji su spremni da ih prihvate. 

Svet biznisa je, više nego bilo koja druga sfera, definisan promenama i samo kompanije koje na  njih gledaju kao na izazov i imaju viziju svog odgovora na to, mogu računati na uspeh.  Korak bliže uspehu su kompanije koje iniciraju i kreiraju promene koje vode ka napretku ne samo njihovog biznisa već i tržišta u celini.

Jedna od njih je i PHOENIX Pharma.