• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

PHOENIX Pharma je  zainteresovana za saradnju s univerzitetima, studentskim organizacijama i studentima, posebno završnih godina studija, kao i postdiplomcima kojima pruža priliku da svoja znanja i nove ideje unaprede kroz stručnu praksu i u svakodnevnom poslovanju.

Ukoliko Vaš diplomski ili magistarski rad ima za temu veledrogerijsko poslovanje ili svoju stručnu praksu vidite u prodaji, nabavci ili logistici u okviru uspešne kompanije, obratite nam se. Biće nam zadovoljstvo da učestvujemo u kreiranju Vašeg budućeg profesionalnog poziva.

students