• PHOENIX PHARMA
  PHOENIX PHARMA

    Više od 10.000 artikala u assortimanu

 • Logistika
  Logistika

     Prema načelima dobre distributive prakse

 • Telemarketing
  Telemarketing

     Nabavite proizvode po dodatno povoljnim uslovima Pozovite 7157 840

 • BETTY
  BETTY

    Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse

 • Phabis
  Phabis

    Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke

PHABIS  softver za upravljanje poslovanjem apoteke je razvijan u okviru kompanije  sopstvenim resursima. U vrlo kratkom vremenskom roku je našao svoje mesto u apotekama.

Phabis svojim funkcijama objedinjava poslovanje celog lanca apoteka,  automatizuje sve procese izveštavanja u zdravstvenoj ustanovi  i  pruža druga napredna rešenja kojima se  izdvaja na tržištu.

 

Phabis tim ima dva segmenta: komercijalni i korisnički.

Komercijalni Phabis tim je u svakodnevnom kontaktu sa potencijalnim korisnicima softvera, koordinira procese implementacije programa i obuke novih korisnika i pruža  uslugu konsaltinga klijentima koji su u Phabis sistemu.

Phabis korisnička podrška ima tri nivoa. Prvi nivo je help desk podrška koja korisnicima pruža informacije potrebne za neometano svakodnevno funcionisanje programa, daje savete u cilju efikasnijeg i naprednijeg korišćenja datih opcija.

Drugi nivo je tehnička podrška koja se bavi rešavanjem tehničkih izazova do kojih može doći pri radu sa programom. Njihov zadatak je održavanje postojećih tehničkih rešenja i preventivno reagovanje na neusaglašenosti između potreba klijenta i mogućnosti koje pruža softver.

Treći nivo podrške Phabis tima radi na konstantnom unapređenju korisničkih opcija i razvoju softvera.

Ivana Ćebić, Danijela Simović