Štampa

Zadatak terenskih saradnika je da kroz posete apotekama i svakodnevnu komunikaciju sa kupcima kreiraju zajednički uspeh i ostvarenje planiranih rezultata.

Oni kontinuirano prate sve promene na tržištu, novine u farmaceutskom poslovanju, pružaju podršku novootvorenim apotekama, učestvuju na stručnim skupovima i daju svoj doprinos razvoju apotekarskog biznisa.

Istovremeno tim terenskih saradnika je i stalna podrška pri uvođenju novih usluga za apoteke (WEB Shop, Telemarketing, BETTY, Phabis)

terenski