pravidc

Poštujući smernice dobre distributivne prakse obezbedili smo savremene skladišne kapacitete, sa kontrolisanim klimatskim uslovima. Svi naši magacini poseduju HVAC (automatizovan daljinski sistem grejanja, hlađenja i klimatizacije) i imaju mogućnost elektronskog praćenja temperature I vlage. Distribucija robe se izvodi u skladu sa dobrom distributivnom praksom.

Naša tri distributivna centra Beograd, Novi Sad i Leskovac se nalaze u blizini auto-puta E 75 što nam značajno olakšava posao prijema robe i njene dalje distribucije ka krajnjim korisnicima.

prvidc