×

Greška

Please download the CEGCore framework from www.chronoengine.com then install it using the 'Extensions Manager'

pravidc

Poštujući smernice dobre distributivne prakse obezbedili smo savremene skladišne kapacitete, sa kontrolisanim klimatskim uslovima. Svi naši magacini poseduju HVAC (automatizovan daljinski sistem grejanja, hlađenja i klimatizacije) i imaju mogućnost elektronskog praćenja temperature I vlage. Distribucija robe se izvodi u skladu sa dobrom distributivnom praksom.

Naša tri distributivna centra Beograd, Novi Sad i Leskovac se nalaze u blizini auto-puta E 75 što nam značajno olakšava posao prijema robe i njene dalje distribucije ka krajnjim korisnicima.

prvidc